Jakimi sposobami może zostać przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa

Po co i jakimi metodami się robi wycenę przedsiębiorstwa
Często występującą praktyką w funkcjonowaniu dużej ilości firm jest przeprowadzenie ich dokładnej wyceny. Można to zrobić na kilka sposobów, spośród których najpopularniejsze są trzy, czyli majątkowa, dochodowa i porównawcza. Każda z nich w zupełnie inny sposób podchodzi do tematu wyceniania i używa innych wskaźników, dlatego też w każdym przypadku dobrać trzeba taką, jaka najlepiej się sprawdzi. W przypadku podejścia porównawczego ogólna wartość firmy zostaje ustalona na podstawie innych podmiotów, które mają podobną wielkość i funkcjonują w takiej samej branży. Za to wycena firm majątkowa gromadzi wszystkie aktywa firmy, odejmuje od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach dobrze będzie się sprawdzać dochodowe podejście, w jakim końcowa wartość firmy jest szacowana w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny są wykonywane w dużej ilości przypadków. Czasami będą o nie prosić banki, wykonuje się je też przy sprzedaży albo emitowaniu pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.